Wójt Gminy Jodłowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jodłowa został wywieszony na okres 21 dni od dnia 16 września do dnia 6 października 2016r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący:

- nieruchomość składającą się dwóch działek nr 1866/4 o powierzchni 0,3468 i nr 1863 o powierzchni 0,13 ha położoną w Jodłowej przeznaczoną pod budowę przedszkola niepublicznego  oraz 

- nieruchomość  nr 3400 o powierzchni 0,86 ha położoną w Jodłowej, z przeznaczeniem pod budowę biogazowni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jodłowa w pokoju nr 6 lub telefonicznie : 14 630-20-09

Wójt Gminy Jodłowa

Robert Mucha