Zakończono prace przy przebudowie ciągu dróg gminnych znajdujących się w Dębowej: "Dzioły do Łukasika" o długości 890 m oraz "Do Raka" o długości 1003 m wraz z przebudową przepustu. W sumie położono nową nawierzchnię asfaltową na 1893 m.

  

 Całkowita wartość zadania wyniosła 353 274,17 zł, w tym 276 232,43 zł dofinansowania w ramach programu "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.