W miesiącach czerwiec-lipiec 2016r. zostały zamontowane układy solarne na 5 budynkach użyteczności publicznej na terenie  Gminie Jodłowa:

 

 


- Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowej

 

- Centrum Kulturalno-Sportowym w Dzwonowej

- Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej

- budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej

- sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Jodłowej

Dla budynków prowadzących działalność kulturalną przewiddziano zasobniki o pojemności 500 dmi zestaw 4 kolektorów. Z kolei dla Zespołu Szkół Nr 1 przewidziano zasobnik o pojemności 1000 dmi zestaw 12 kolektorów, natomiast na budynku sali gimnastycznej zamontowano 2 kolektory słoneczne i zasobnik o pojemności 350 dm3.

Koszt montażu układów solarnych na budynkach użyteczności publicznej wyniósł 181 609,50 zł , dofinansowanie 75%.  Montaż kolektorów słonecznych był realizowany w ramach projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach  Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsółpracy". Całkowita wartość projektu Szwajcarsko-Polskiego to 90 206 198,21 zł - w chwili obecnej projekt jest w końcowym etapie realizacji.

Film o zrealizowanym projekcie można zobaczyć klikając w link: https://www.youtube.com/watch?v=uGRFzaVHwGo&feature=youtu.be

Reportaż z konferencji podsumowującej reallizacje projektu solarnego : https://www.youtube.com/watch?v=9qj1hutP6-M&feature=youtu.be