Ks.dr Julian Kapłon wydał III już tom „Kroniki wspomnień” poświęcony tym razem powodzi , jaka nawiedziła gminę Jodłowa 3 czerwca 2010r. Kronika zawiera wspomnienia osób, których powódź bezpośrednio dotknęła lub świadków naocznych, którzy widzieli jak wielkie szkody poczyniła.

 

Opis powodzi w „Kronice” został podzielony na poszczególne wsie, jest również rozdział poświęcony osuwiskom, które powstały w wyniku powodzi , zawiera komunikaty prasowe oraz apele o pomoc w usuwaniu skutków powodzi. Ten tom "Kroniki" to tak jak poprzednie piękne wydanie, zobrazowane fotografiami oddającymi rzeczywisty przebieg tego żywiołu. Kronika będzie udostępniona w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.