Nową nawierzchnię zyskała drogi "Na Wyrąb" w Wisowej, która została dofinansowana w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

  

 

Jest to brakujący odcinek  drogi łączący dwa odcinki wyasfaltowane w latach poprzednich. Przebudowę rozpoczęto od obustronnego ścięcia poboczy. Na uprzednio wykonanej warstwie podbudowy  ułożono nawierzchnię asfaltową równą 6 cm po zagęszczeniu.