Zakończyła się budowa tak długo oczekiwanego przez rodziców, nauczycieli i dzieci łącznika komunikacyjnego (przewiązki) pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem sali gimnastycznej w Jodłowej. 

  

Budowę łącznika zaprojektowano w technologii monolitycznej żelbetowej , konstrukcja w całości wykonana jest z żelbetu. Dach oraz obudowa ścian oparta jest na ramach stalowych w konstrukcji lekkiej, szkieletowej. Dzięki wybudowaniu łącznika z pewnością zmniejszy się ilość zachorowań, jakim do tej pory ulegały dzieci przechodzące po lekcji wychowania fizycznego z sali gimnastycznej do budynku szkoły. Łącznik poprawi również warunki pracy konserwatora i sprzątaczki, ponieważ wszystkie nieczystości nie będą wnoszone na butach bezpośrednio z podwórka na korytarz, gdzie dzieci przebierają obuwie. Kolejną ważną informacją dla naszych mieszkańców wynikającą z budowy łącznika jest jego wpływ na bezpieczeństwo, gdyż dzieci będą mogły poruszać się w obrębie szkoły a nie wychodzić na podwórko i nie wybiegać na jezdnię, stwarzając zagrożenie zdrowia i życia. Łącznik jest piękną nowoczesną konstrukcją, wybiegającą w przyszłość. Jednakże pełny efekt końcowy zostanie osiągnięty w roku przyszłym, kiedy to zarówno budynek szkoły podstawowej  jak i sala gimnastyczna zostaną poddane termomodernizacji i zostaną wykonane w takiej samej kolorystyce, jaką w chwili obecnej wykonany jest  łącznik, co z całą pewnością wpłynie na poprawę wizerunku naszej gminy. Koszt budowy łącznika to kwota 251 268,12 zł brutto.