Informujemy mieszkańców Gminy , Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne , stowarzyszenia o realizacji projektu "Czas na biznes!" realizowanego przez firmę AMD Group w ramach Regionalnego Proghramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Projek realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie rekrutacji 6 października 2016r.  Więcej na stronie: http://www.amd-group.pl/rekrutacja-czas-na-biznes.html