Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. oraz Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” realizują projekt pn. „DOTACJA NA START” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Od dnia 6 października 2016 r. do dnia 19 października 2016 r. prowadzony jest nabór do projektu i przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne. Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji oraz wcześniejsze zapoznanie się z m. in. z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i Regulaminem przekazywania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZMY ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN/DOMOWNIKÓW, KTÓRZY OTRZYMUJĄ DODATKOWE PUNKTY PODCZAS REKRUTACJI.

W ramach projektu zaplanowane zostało  wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie  działalności gospodarczej o łącznej wartości 35 000 zł, w tym 23 000 zł na uruchomienie działalności gospodarczej oraz 12 000 zł wsparcia pomostowego (1000 zł wypłacane przez okres 12 miesięcy prowadzenia działalności). 

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronach: www.strefa-szczepancowa.pl/centrum oraz www.kraina-nafty.pl jak również pod nr telefonów: 13 43 611 77 , 725 995 725

 

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C454e16100713201.pdf)Plakat322 kB