Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zakończyła cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego  STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016 -2022.

Celem spotkań było zapoznanie mieszkańców, w tym potencjalnych beneficjentów z zasadami ubiegania się o dofinansowanie i  przyznawania pomocy na operacje w ramach planowanych naborów z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zwłaszcza w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Spotkania rozpoczęto się w dniu 5 października 2016 r. w gminie Brzyska, a zakończono 12 października 2016r. w gminie Brzostek. Prezentacja w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Prezentacja LGD LIWOCZ 2016R.pdf)Prezentacja1161 kB