W dniach 4 i 25 listopada br. na sali obrad Urzędu Gminy Jodłowa odbyły się spotkania Wójta Gminy Jodłowa z samorządami szkolnymi wszystkich szkół z terenu gminy Jodłowa. 

 

 

 

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, przybyli uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum. Celem spotkania było przedstawienie przez młodzież zadań, które mogłyby być ujęte do realizacji w przyszłorocznym budżecie gminy, jak również integracja młodzieży,  porozumiewanie się oraz wspólne uczestniczenie w projekcie, który ma służyć młodzieży z terenu całej gminy. Wójt Gminy Jodłowa zachęcał młodzież do aktywności, chcąc  pokazać jak trzeba się porozumiewywać - tak jak robią to radni gminy Jodłowa, którzy pomimo tego iż wywodzą się z różnych miejscowości  potrafią podejmować słuszne decyzje , które służą wszystkim mieszkańcom i gmina tak wspaniale się rozwija.  Samorządy uczniowskie każdej szkoły zgłosiły po dwie bardzo ciekawe propozycje, które następnie zostaną umieszczone na stronie internetowej gminy i poddane pod głosowanie.