Próbna ewakuacja odbyła się  24.11.2016 r. o godzinie 8.30. Wyprowadzenie uczniów i pracowników szkoły z budynku przebiegało bardzo sprawnie – w ciągu kilku minut opuszczono wszystkie pomieszczenia Zespołu Szkół.

 

  

 

 W wyniku kontroli stwierdzono, iż wszystkie osoby przebywające w budynku opuściły go bezpośrednio po alarmowym sygnale dźwiękowym i głosowym oraz że wszystkie pomieszczenia były udostępnione do kontroli. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. Wszyscy zebrali się na boisku szkolnym a Dyrekcji szkoły zostały zgłoszone przez opiekunów stany liczbowe grup, które znajdowały się pod ich opieką. W akcji uczestniczyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowej oraz przedstawiciel BHP pan Grzegorz Baran, którzy stwierdzili, że szkoła jest przygotowana do ewakuowania placówki w razie zagrożenia. Udzieli też kilka cennych wskazówek. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Upozorowanym zagrożeniem było zadymienie dolnego korytarza, dlatego główne drzwi wejściowe znajdujące się obok miejsca zagrożenia zostały zamknięte. Ewakuacja trwała 5 min, a cała akcja 15min. W krótkiej pogadance strażak Pan R. Grębski stwierdził, że akcja przebiegła bardzo sprawnie i bez paniki. Po odwołaniu alarmu wszyscy wrócili do swoich klas na lekcje.