12 XII 2016 roku gimnazjaliści wzięli udział w programie profilaktycznym, który składał się z dwóch części: krótkich scenek teatralnych i pogadanki. 

Przedstawienia pt. „Odlot” i „Głucha melodia” pokazywały  rożne sytuacje życiowe, w jakich może się znaleźć młody człowiek i różne reakcje na nie. Tematyka pierwszej etiudy skupiała się na problemach i skutkach  zażywania narkotyków. Młode rodzeństwo w różny sposób odreagowywało śmierć matki, siostra oddała się swojej pasji, a brat szukał pocieszenia w narkotykach i zabawie. Drugie przedstawienie dotyczyło przemocy psychicznej.

            Po obejrzeniu przedstawień prowadzący zachęcał uczniów do dyskusji. Nawiązał się dialog na temat sprawcy i ofiary przemocy. Młodzież została uświadomiona, że na przemoc nie można reagować przemocą, bo osoba, która w ten sposób się zachowuje tak naprawdę ma problem sama ze sobą, nie potrafi inaczej okazać swoich emocji. Przykłady z życia miały na celu uświadomienie uczestnikom spotkania,  co się dzieje z człowiekiem, który dokonuje złych wyborów. Jesteśmy wolni, ale często tę wolność sami sobie ograniczamy.
            Czas poświęcony na tego typu lekcję wychowawczą na pewno nie można uznać za stracony. Należy rozmawiać na takie tematy, by młodzież umiała dokonywać świadomych wyborów w swoim życiu.

            Dziękujemy sponsorom i organizatorom.