W dniu 13 stycznia 2017 roku uczennica kl. III c gimnazjum Angelika Ciszczoń zajęła IV miejsce w finale WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-RELIGIJNEGO "1050 LAT CHRZTU POLSKI" w Rzeszowie.

Jedną z nagród, którą otrzymała jest wycieczka do Brukseli.   Konkurs mimo tytułu dotyczył nie tylko wydarzeń sprzed 1050 lat. Przed komisją złożoną  z profesorów uczelni z Krakowa, Lublina i Rzeszowa uczestnicy konkursu musieli się wykazać znajomością całości podstawy programowej gimnazjum z historii i wybranych zagadnień  z religii. Finał pisemny - test wiadomości odbył się na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami wzięło udział w finale ustnym konkursu, który odbył się w Urzędzie Marszałkowskim.   Do konkursu uczennicę przygotowali nauczyciele Jadwiga Warzecha (historia) i ks. Krzysztof Szkarłat (religia).