W dniu 27.01.2017r., podczas ferii zimowych uczniowie szkół z terenu Gminy Jodłowa mogli spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej .

Firma „Specjalistyczne Szkolenia Strzeleckie Red Point ” prowadzona przez pana Tomasza Szczyrka na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Jodłowej zaprezentowała dzieciom i młodzieży elementy wspinaczkowe.

Red Point to firma powstała w 2012 roku. Wykorzystując doświadczenia bojowe ze służby w krajach wysokiego ryzyka takich jak Irak i Afganistan, ukierunkowała główną działalność na szkolenia z zakresu profesjonalnego posługiwania się bronią palną różnych systemów. Szkolenia kierowane są przede wszystkim do służb mundurowych, formacji ochronnych, posiadaczy broni do ochrony osobistej, oraz ludzi pragnących związać swoją przyszłość ze strukturami korzystającymi z broni palnej w działalności służbowej. To ludzie o ogromnym doświadczeniu w służbie w pododdziałach bojowych w różnych regionach świata (Kosowo, Irak, Afganistan). 

W działalności szkoleniowej współpracują ze służbami mundurowymi i formacjami ochronnymi, które stawiają na pełen profesjonalizm w działaniu podległych ludzi. Wspierają również młodzież szkól o profilach wojskowych i policyjnych, a także organizacje o charakterze patriotycznym, których celem jest przygotowanie młodzieży do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, Policji, oraz innych służb.

Od godziny 9.00 do 15.00 cały czas trwały zmagania sportowe. Zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży było ogromne , wszyscy świetnie się bawili .

Dzieci cały czas były pod opieką nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej oraz instruktorów. Serdecznie dziękujemy za pokaz, który został zorganizowany dla uczniów nieodpłatnie .