Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 9:00 – 11:00 w Urzędzie Gminy Jodłowa osoby poszkodowane w wypadkach przyjmował będzie przedstawiciel Polskiej Izby Odszkodowań celem pomocy w uzyskaniu należnego odszkodowania .

Polska Izba Odszkodowań (PIO) pomaga poszkodowanym w wypadkach w uzyskaniu należnego odszkodowania. Celem działalności PIO przedsądowe i sądowe dochodzenie roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeń i innych osób zobowiązanych do naprawienia szkody. PIO specjalizuje się we wszelkiego typu sprawach odszkodowawczych. Więcej na stronie: http://www.pio-izba.pl/index.php/odszkodowania

Kontakt: 733 270 877