W celu ułatwienia załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Jodłowa osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, wykonując jednocześnie obowiązek wynikający   z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn.zm.) Wójt Gminy Jodłowa  informuje, że

 

osoby uprawnione mają możliwość   skorzystania  z pomocy tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych w trzech metodach komunikowania się tj. polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) oraz sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Urzędzie Gminy Jodłowa.

Świadczenie usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046).

Aby skorzystać z pomocy tłumacza  należy zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tych usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się,  co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

1) złożenie wniosku o zapewnienie tłumacza:

     - w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A lub

     - pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A lub

     - za pomocą  środków komunikacji wskazanych poniżej,

2)  zgłoszenie telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie,  pod nr tel. 14 630 20 01.  

Osobom zainteresowanym Wójt Gminy Jodłowa zapewnia możliwość komunikowania się   z Urzędem Gminy Jodłowa przez:        

1) pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                    

2) przesłanie faxu na nr: 14 630 20 02                                                                                                 

3) elektroniczną skrzynkę podawczą:  /vkj10va32b/skrytka

W załączniku do pobrania : Przykładowy wzór wniosku o zapewnienie tłumacza

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.doc)Wzór wniosku[ ]18 kB