Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie  z/s w Zgłobicach informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017r. przystępuje do zamknięcia odcinka drogi powiatowej nr 1411K relacji Jodłowa-Czermna w m.Czermna. Proponowany objazd będzie prowadzony drogą powiatową 1412K z Czermnej do Szerzyn, drogą powiatową 1384K z Szerzyn do Jonin, drogą powiatową 1385K z Jonin do Jodłowej  i drogą powiatową 1411K z Jodłowej do Czermnej.