Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej w dniu 28.04.2017 r. zakupił samochód marki: IVECO DAILY, typ: 35C13.

 

 

 

Samochód został zakupiony dzięki dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Jodłowa w wysokości: 75%, pozostałą cześć czyli 25% Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej zapłacił z własnych środków finansowych.

Dzięki wsparciu finansowym otrzymanym od gminy, zakupiony samochód będzie wykorzystywany do realizacji zdań zleconych przez gminę (mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Jodłowa) m. in. przewóz kruszywa, żużlu, zbiórka śmieci, itd. Samochód IVECO DAILY będzie służył do jeszcze lepszego utrzymania czystości dróg i poboczy na terenie gminy Jodłowa, tak aby mieszkańcom żyło się lepiej.

Zobacz zdjęcia ...