Serdecznie zapraszamy Wszystkich, mieszkańców Gminy Jodłowa, do aktywnego włączenia się w IX Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich, XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017, poprzez udział w jednej z wielu form rekreacji fizycznej: grze, sporcie zespołowym lub indywidualnym, turystyce bądź innej aktywności ruchowej.

Poniżej przedstawiamy wykaz planowanych zajęć sportowo – rekreacyjnych, które odbędą się na naszym terenie - Europejski tydzień sportu w Gminie Jodłowa 2017 w od 26 maj do 1 czerwca.