Gmina Jodłowa informuje, że na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizaję zadania pn:"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020". Termin składania ofert upływa 9 czerwca 2017r. o godz. 10:00. 

 

Wszystkich zainteresowanych Wykonawców zapraszamy do składania ofert. Gmina Jodłowa informuje, że istnieje możliwość składania ofert częściowych. Część I dotyczy budynków zanjdujących się na terenie gminy. Z dokumentacją dotyczącą w/w postępowania można zapoznać się na stronie : http://www.wisloka.bip.info.pl/index.php?idmp=168&r=r

 

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C454e17052912390.pdf)Informacja[ ]185 kB