Gmina Jodłowa informuje, że firma odbierająca odpady komunalne ma obowiązek kontrolowania sposobu segregowania odpadów. Jeżeli odpady będą niewłaściwie posegregowane nie zostaną odebrane i pozostawione do ponownej segregacji.

 

 

Jeżeli na danej nieruchomości sytuacja będzie się powtarzać, przedsiębiorca odbierający odpady odbierze takie worki jako niesegregowane i powiadomi o tym fakcie Urząd Gminy celem nałożenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami na właściciela nieruchomości.

Ze względu na fakt, że ilość oddawanych przez mieszkańców worków z posegregowanymi odpadami znacznie zmalała a i jakość segregacji niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia, co powoduje wzrost kosztów odbioru odpadów a tym samym może w przyszłości przełożyć się na wzrost stawki opłaty kontrole te zostaną zaostrzone. Dodatkowo każda gmina jest zobowiązania do osiągnięcia określonego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który z każdym rokiem wzrasta. Za ubiegły rok poziom recyklingu wyniósł 28% (mniej niż za rok 2015), natomiast w 2018 r. gminy muszą osiągnąć poziom minimum 30% w przeciwnym wypadku otrzymają kary. Otrzymanie takiej kary przez naszą gminę może mieć wpływ na wzrost stawki opłaty.

Informacja o sposobie segregacji znajduje się na workach oraz na stronie internetowej pod linkiem http://www.jodlowa.eu/index.php/gospodarka-odpadami/harmonogram-odbioru-odpadow-na-2017-rok . W przypadku wątpliwości można skontaktować się z pracownikiem d/s ochrony środowiska tel. 14 630 20 10. Ponadto w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 są do odbioru magnesy na lodówkę, które zawierają zasady właściwej segregacji.