W dniu 20 lipca 2017r. Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha odebrał z rąk Wojewody Podkarpackiego promesę w wysokości 270 000 zł na remont ciągu dróg: „Janiga Wal” oraz „Marszałek – Skopek” w miejscowości Jodłowa . Zakres prac obejmował będzie wykonanie nowej nakładki asfaltowej oraz utwardzenie poboczy. Wartość kosztorysowa zadania to 340 000 zł. Zakończenie zadania planowane jest w 2017 roku.