Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowej ma już 40 lat! Miniona sobota zdecydowanie należała do druhów z tamtejszej jednostki, którzy na co dzień pomagają w kryzysowych sytuacjach.

 

 

Ich zaangażowanie zostało docenione. Podczas uroczystego apelu z okazji jubileuszu przed remizą, w obecności zaproszonych gości, rodzin oraz mieszkańców najbardziej zasłużeni strażacy zostali uhonorowani odznaczeniami.

Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Roman Chwał, Tadeusz Chudy, Tadeusz Stojak i Zbigniew Srebro. Medal brązowy przyznano: Grzegorzowi Przewoźnikowi, Józefowi Strzępkowi, Andrzejowi Wadasowi oraz Jerzemu Zimie. Brązowy zaś: Januszowi Łępie, Stanisławowi Lisowi, a także Damianowi Mikrutowi. Odznaką "Strażak Wzorowy" poszczycić się już mogą: Arkadiusz Kmiecik, Mariusz Grabowski oraz Marcin Srebro.

Uroczystości w Dzwonowej były również świętem wszystkich mieszkańców gminy Jodłowa, którzy niejednokrotnie mogli liczyć na jednostki OSP.  Była to dla nich nie tylko okazja do spotkania i wspólnego spędzenia czasu, ale również zabawy – jak przystało na okrągły jubileusz. Najmłodsi mogli wyszaleć się na dmuchanym zamku i zjeżdżalni, bądź razem z dorosłymi wziąć udział w zabawie tanecznej z zespołem „Banda Band”.

Jubileusz 40-lecia był nie tylko okazją do złożenia życzeń na kolejne lata działalności, ale również wspomnień. Jednostka w Dzwonowej powstała w 1977 roku z inicjatywy Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Dębicy, podpułkownika Edwarda Kuśnierza. Jej założycielami byli: druh Franciszek Pędrak, druh Jan Mikrut oraz druh Władysław Kos. Pierwszą siedzibą był mały budynek po magazynie paliw Kółka Rolniczego. Nowa remiza dzięki mieszkańcom i strażakom powstała w latach 1982-1983. W 2014 roku dzięki Wójtowi Gminy Jodłowa i pozyskanym środkom został oficjalnie przekazany do użytku, po gruntownym remoncie i rozbudowie, obecny budynek. Niemal co roku jednostka nabywa nowy sprzęt z funduszy gminnych oraz różnych dotacji. W lipcu 2007 roku z okazji 30-lecia istnienia OSP został nadany sztandar ufundowany przez mieszkańców, natomiast w sierpniu 2012 roku jednostka została odznaczona brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowej znajduje się: samochód Star oraz pompy M 800 i M 400. Jednostka liczy 33 druhów - 26 czynnych i 7 honorowych. Funkcję Naczelnika OSP Dzwonowa pełni Damian Mikrut, natomiast Prezesem OSP jest Mieczysław Podrazik. Pozostałe funkcje pełnią: wiceprezes Jan Mikrut, zastępca naczelnika Roman Chwał, sekretarz - Zbigniew Srebro, skarbnik - Jerzy Zima i gospodarz - Andrzej Wadas.

Zobacz zdjęcia ...