Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że korzystanie ze świadczenia wychowawczego w nowym okresie świadczeniowym (tj. od października 2017r. do września 2018r.) wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia.

 

 

Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy.  Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. 

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie  i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia 2018r. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego 2018 roku. 

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dostępne będą w GOPS Jodłowa od 1 sierpnia 2017r. 

Wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w siedzibie GOPS Jodłowa 1A w godz. 7.00 - 15.30, listownie lub online. Są do wyboru 4 możliwości: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.