Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.

 

 

Powstanie Warszawskie wybuchło 73 lata temu, 1 sierpnia 1944 r. Rozkaz rozpoczęcia walk wydał Komendant Główny AK gen. Tadeusz Komorowski "Bór". Powstańcze walki trwały 63 dni. Ich celem była niepodległa Polska, wolna od wojny i okupacji. Dziś w całej Polsce obchodzimy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.  /źródło: wikipedia/

W związku z rocznicą powstania warszawskiego  w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 zostaną uruchomione na terenie gminy Jodłowa syreny emitujące  dźwięk ciągły  trwający 1 minutę. Przedsięwzięcie ma na celu oddanie hołdu uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego w 73 rocznicę tego wydarzenia.