Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej  s e r d e c z n i e   z a p r a s z a  wszystkich mieszkańców na biesiadę POŻEGNANIE LATA, która odbędzie się w niedzielę 10 września 2017 przy budynku Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej. Rozpoczęcie o godzinie 15.00.

W programie: gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, spotkanie przy ognisku, pieczenie kiełbasy, mecz w ringo o Puchar Sołtysa, śpiew piosenek biesiadnych z kapelą Jodłowianie, tradycyjny bigos.

Zapraszają Organizatorzy!