Gmina Jodłowa, która składała wniosek wraz z innymi gminami poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w sierpniu otrzymała informację o dofinansowaniu zadania pn "Instalacja systemów odnawialnych żródeł energii w ramach  osi priorytetowej III. Czysta Energia działanie 3.1  Rozwój OZE "projekty parasolowe" RPO na lata 2014-2020 .

 

 

 

O dofinansowanie ubiegało się 69 projektów  na kwotę 565 mln złotych, z czego tylko 14 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 135 816 tys. zł. Gmina Jodłowa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  będzie mogła wykonać 151 dodatkowych instalacji solarnych na budynkach prywatnych. Koszt montażu instalacji solarnych na terenie naszej gminy wyniesie 1 905 941 zł.