Dnia 12 września 2017 r Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 po raz czwarty aktywnie włączyło się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania zainicjowanej w 2012 r przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Tegoroczną lekturą zostało „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego wybrane podczas internetowego głosowania .Jest to piękna pozycja naszej literatury i warto było ją przeczytać razem i przypomnieć sobie te niezwykłe ważne dla naszej historii, dla naszej kultury i polskości, ciekawe wersy dramatu.

Stanisław Wyspiański (1869-1907) – poeta, dramatopisarz, malarz, inscenizator – był jednym z najgenialniejszych polskich artystów. Wybitny przedstawiciel Młodej Polski, zajmował się wieloma dziedzinami sztuki. Uprawiał malarstwo, pisał utwory liryczne i dramatyczne, libretta oper, projektował witraże, meble, a nawet strój dla Lajkonika.

W narodowym czytaniu udział wzięły udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jodłowej oraz LO w Jodłowej, przedstawiciele władz lokalnych, członkowie DKK i Klubu Seniora oraz osoby z lokalnego środowiska znane mieszkańcom, a także wszyscy, którzy wyrazili chęć publicznego zaprezentowania utworu Stanisława Wyspiańskiego. Imprezę uświetnił występ Kapeli Ludowej „Jodłowianie” oraz krakowiak w wykonaniu „Małych Jodłowian” ze SP nr 1 w Jodłowej

Na zakończenie, każdy z uczestników, mógł otrzymać w książce lub na kartce stempel okolicznościową pieczęcią, przysłaną z Kancelarii Prezydenta.

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej akcji i mamy nadzieję, że w przyszłym roku liczba osób wspólnie czytających będzie jeszcze większa.

Zobacz zdjęcia ...