W dniach 12 i 13 października odbyły się uroczyste obchody Święta Edukacji Narodowej, w których udział wziął Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha.

 

 

 

12 października z okazji tego święta odbyła się uroczysta akademia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jodłowej. W trakcie uroczystości wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom wręczone zostały finansowe nagrody Wójta Gminy, który w swoim przemówieniu złożył podziękowanie i wyrazy szczerego uznania za „...wszelki trud i życzliwe podejście do uczniów, za to że rzeczy trudne czynicie łatwymi”. Wójt podkreślił również ważną rolę jaką nauczyciel pełni w życiu uczniów, powiedział „Wraz z rodzicami jesteście pierwszymi autorytetami i wzorcami, które mają wpływ na przyszłe życie ucznia. … To wy codziennie wykazujecie dużo cierpliwości i zrozumienia , tak by relacje uczeń nauczyciel były jak najbardziej prawidłowe i przyjazne”. Następnie złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia cierpliwości, wytrwałości oraz radości w codziennej pracy z młodym pokoleniem. Wzorem ubiegłych lat z okazji tego święta zostały również wręczone 126 uczniom stypendia Wójta Gminy Jodłowa, w tym: 

- za wysokie wyniki w nauce – średnia ocen co najmniej 5,0 nagrodzonych zostało 49 uczniów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej: Fik Karolina, Jasica Magdalena, Kłusek Klaudia, Kos Kinga, Materowska Dominika, Mikrut Patryk, Walkowicz Oliwia; Szkoła Podstawowa nr 2 w Jodłowej: Gomółka Anna, Gomółka Marta, Kaczka Aleksandra, Kaczka Dominik, Kaczka Kinga, Kaczka Natalia, Kaczka Regina, Kmiecik Filip, Kociołek Kamila, Lech Natalia, Mikrut Karolina, Mikrut Norbert, Mikrut Piotr, Siedlik Sylwia, Szpak Aneta, Szynal Małgorzata, Świerczek Maria; Szkoła Podstawowa nr 3 w Jodłowej: Buras Honorata, Pyznarski Szymon; Szkoła Podstawowa w Dębowej: Barzyk Damian, Barzyk Patrycja, Michalik Martyna, Podraza Dominika; Szkoła Podstawowa w Dęborzynie: Kastarenda Kamila; Gimnazjum w Jodłowej: Figura Damian, Kępowicz Paweł, Myszkowski Kamil; Liceum Ogólnokształcące w Jodłowej: Fik Katarzyna, Gnat Paulina, Kociołek Joanna, Warzecha Karolina; I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy: Czarnawski Piotr, Czech Krzysztof, Dudek Jan, Dzierwa Karolina, Kaczka Anna, Kurek Angelika, Niemiec Arkadiusz, Nowak Dominika; Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jodłowej: Składanowski Sebastian; Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy: Lesiak Weronika; Zespół Szkół nr 2 Dębica: Studniarz Szymon.

- za osiągnięcia naukowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i wojewódzkim - 12 uczniów: Figura Damian, Nowak Dominika, Studniarz Szymon, Barzyk Patrycja, Michalik Martyna, Podraza Dominika, Potępa Klaudia, Dudek Maciej, Kurek Patryk, Czech Krzysztof, Kurek Angelika, Lesiak Weronika.

- za osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatu - 65 uczniów: Baran Angelika, Batko Agnieszka, Batko Grzegorz, Bawiec Wiktor, Belka Simone, Borzykowski Mateusz, Czarnawski Bartłomiej, Czarnawska Wiktoria, Fik Karolina, Kos Jakub, Kos Kinga, Mikrut Patryk, Mokrzycka Natalia, Nawracaj Gabriela, Papciak Paweł, Szydłowska Mariola, Tarasek Karolina, Berek Marcelina, Bożek Wiktoria, Bułat Patrycja, Chajec Zbigniew, Czapla Teresa, Czarnawski Tomasz, Czekaj Szymon, Dzierwa Gabriela, Dzik Wiktoria, Furman Kacper, Gnat Alicja, Gnat Mateusz, Janiga Patrycja, Kaczka Alina, Kaczka Patrycja, Kita Aleksandra, Kita Karolina, Kloczkowska Weronika, Kos Jan, Lech Damian, Leja Dawid, Lesiak Szymon, Mazur Gabriela, Mikrut Łukasz, Mikrut Patrycja, Mokrzycka Weronika, Myszkowski Kamil, Nowak Natalia, Olszewski Sebastian, Proszowska Oliwia, Składanowski Szymon, Studniarz Mariola, Wal Gabriela, Wiatr Przemysław, Gnat Paulina, Łącki Paweł, Mazur Radosław, Pancerz Weronika, Siedlik Mateusz, Tokarczyk Dariusz, Warzecha Aleksandra, Zawiślak Marcin, Zima Kamil, Kaczka Anna, Lesiak Michał, Jasica Kacper, Ciszczoń Kamil, Składanowski Sebastian.

 Wśród stypendystów znalazło się 16 uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Branżowej. Kwota przeznaczona na nagrody dla stypendystów to 25 800 zł.

Zobacz zdjęcia ...

Natomiast 13 października Święto Edukacji Narodowej obchodziło Grono Pedagogiczne i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Branżowej w Jodłowej. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Prezes Izby Rzemieślniczej Pan Andrzej Kuta oraz księża pracujący w naszej parafii. Również tutaj Wójta Gminy , Robert Mucha ,podkreślił jak ważny jest zawód nauczyciela i jak wielkiej wymaga wiedzy i cierpliwości „To wy codziennie przekazujecie i wpajacie młodym ludziom zasady dobrego postępowania , zachowania i z zapałem przekazujecie najważniejsze wiadomości , tak by śmiało wkraczali w świat dorosłości...Pod waszym czujnym okiem u młodych ludzi rozwijają się talenty i wyrastają osoby, które godnie reprezentują naszą lokalną społeczność i odnoszą w dorosłym życiu sukcesy , z których możecie być dumni”- powiedział. Następnie Wójt Gminy złożył życzenia wytrwałości oraz radości i uśmiechu w codziennej pracy z młodzieżą.

Zobacz zdjęcia