W dniu 22 listopada 2017 roku Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowej świętowała jubileusz 50-lecia istnienia. Orkiestra powstała w 1967r. jako orkiestra parafialna. Jej pomysłodawcą i założycielem był ówczesny proboszcz parafii Jodłowa – ks. Jan Mleczko.

 

 

Od 1992r.Orkiestra została przekształcona z parafialnej w Orkiestrę parafialno-strażacką i obecnie znajduje się pod patronatem Urzędu Gminy oraz OSP w Jodłowej. Członkowie Orkiestry świętowali jubileusz 50-lecia działalności w dniu Św. Cecylii - patronki chórzystów i muzyki sakralnej. Mszę św. poprzedził koncert w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej, po którym członkowie orkiestry zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie odprawiona została uroczysta msza św. w intencji zmarłych i obecnie żyjących członków Orkiestry. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Józef Jasiurkowski – kapelan powiatowy strażaków w asyście księży: Zenona Tomasiaka, Krzysztofa Szkarłata, Antoniego Jurkowskiego, Mariana Myjaka, Juliana Kapłona, Mieczysława Składanowskiego oraz Stanisława Kity – byłego członka Orkiestry.

Jubileusz zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście asp. szt. Ryszard Maziarka – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Dębicy, Władysław Radzik – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy, Ks. Józef Jasiurkowski – kapelan powiatowy strażaków, Stanisław Świerk – dyrygent Miejskiej Orkiestry Dętej w Dębicy, Robert Mucha – Wójt Gminy Jodłowa i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jodłowej, Dorota Krzyżak – zastępca Wójta Gminy Jodłowa, Roman Warzecha – Przewodniczący Rady Gminy Jodłowa, Jan Kapłon – Komendant Gminny OSP w Jodłowej, Waldemar Sztogrin – dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, Marek Leja – sołtys sołectwa Jodłowa Dolna, Roman Grębski – Prezes Zarządu OSP w Jodłowej, Krzysztof Kaczka – Prezes Zarządu OSP w Dębowej, Jerzy Bałucki – Naczelnik OSP w Dębowej, Stanisław Kapłon – jeden z inicjatorów przekształcenia orkiestry z parafialnej w strażacką.

Po koncercie i uroczystej mszy św. członkowie orkiestry oraz zaproszeni goście udali się na dalszą część uroczystości, która miała miejsce w Jodłowym Dworze. Drugą część jubileuszu rozpoczął Jan Kapłon powitaniem wszystkich przybyłych , kapelmistrz Ryszard Warzecha przedstawił krótką historię Orkiestry a zaproszeni goście wyrazili słowa uznania i podziękowania za 50 lat działalności artystycznej oraz wręczyli okolicznościowe grawery.

Obchodzony jubileusz był również doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań członkom orkiestry. Podziękowania otrzymali dh Grzegorz Warzecha, dh Grzegorz Kurek, dh Dawid Kita, dh Karol Kos i dh Artur Berek. Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali dh Bartłomiej Ćwikła, Ks. Stanisław Kita. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa: dh Stanisław Furman, dh Henryk Głaz, dh Andrzej Szpak, dh Jacek Ćwikła, dh Wiesław Kos, dh Marek Grębski, dh Bogdan Błoniarz, dh Adam Stręk, dh Jan Kopacz, dh Stanisław Materowski, dh Stanisław Stręk. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa: dh Władysław Jantas, dh Stanisław Marcinek, dh Włodzimierz Bułat.
Medalem Honorowym Im. Bolesława Chomicza odznaczony został dh Ryszard Warzecha – kapelmistrz Orkiestry Dętej. Medal ten stanowi jedno z najwyższych wyróżnień przyznawanych strażakom ochotnikom za szczególne zasługi dla rozwoju i działalności OSP, także tych kulturalnych i artystycznych. Kapelmistrz Ryszard Warzecha otrzymany medal przekazał na ręce ks. Zenona Tomasiaka - proboszcza parafii Jodłowa Dolna jako wotum wdzięczności dla Dzieciątka Jezus za opiekę i wszelkie okazane łaski.

Członkom Orkiestry Dętej życzymy kolejnych, tak pięknych jubileuszy.


Zobacz zdjęcia...