Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Jodłowa, pok. nr 8:

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86 litrów na 1 ha użytków  rolnych. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych  w 2018 roku wyniesie 86 zł.

Pieniądze wypłacane będą w 2 terminach:

1. do 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2. do 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

w sposób wskazany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest w załączniku  oraz w Urzędzie Gminy - pok.nr 8

Jeżeli w danym roku producent rolny wykorzysta cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na podstawie złożonego wniosku w pierwszym terminie to zbędne jest składanie przez niego kolejnego wniosku w drugim terminie.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzysty)Wniosek[ ]242 kB