Wójt Gminy Jodłowa ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej; 39-225 Jodłowa 347,

- Szkoły Podstawowej w Dęborzynie; 39-225 Jodłowa, Dęborzyn 25.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w konkursów znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Jodłowa: http://www.ugjodlowa.itl.pl/bip/index.php?page=zwykly.php&under=56&grp=1&dep=182

Termin składania ofert upływa 10 maja 2018r.(czwartek)