Organizatorem wizyty Delegacji Przedstawicieli Ukraińskich Gromad z Obwodu Czernihowskiego w dniach 13-18 maja 2018 roku był Związek Gmin Dorzecza Wisłoka we współpracy z FRDL Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego.


 

Goście swoją wizytę zaczęli od Sesji na terenie miasta Jasło, gdzie zostały im przedstawione wzorcowe projekty realizowane przez Związek, min. na temat instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach oraz o poprawie czystości zlewni rzeki Wisłoka. Pokazane zostały także fragmenty filmu „To zdarzyło się tylko w Polsce” prezentującego proces przemian ustrojowych w Polsce oraz budowę samorządu terytorialnego. Był on wstępem do dyskusji o doświadczeniach w realizacji zadań gmin, a także głównych wyzwaniach, przed którymi stoją samorządy. Przybyli mieli również możliwość obejrzenia wystawy fotograficznej prezentującej projekty realizowane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Przedstawiciele Ukrainy poznali również działania Gminy Jasło na rzecz rozwoju kultury. Zostali zabrani do Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja znajdującego się na terenie Trzcinicy. Poznali tam pradzieje całej Europy Środkowo-Wschodniej oraz obejrzeli film „Trzcinica. Karpacka Troja”.

W drugim dniu wizyty studyjnej odwiedzili Gminy: Pilzno, Czarna, Dębica oraz Żyraków. W Gminie Pilzno zapoznani zostali z systemem prowadzenia szkół i przedszkoli oraz gościli z wizytą w firmach: PPH Akpil Sp. Z o.o., PPM Taurus i PPN ROMCAR. W drugiej gminie, którą odwiedzili, czyli Gminie Czarna zobaczyli krytą pływalnie, park rekreacyjny oraz Niepubliczny Ośrodek Zdrowia. W Gminie Dębica pokazano im wysypisko śmieci w Paszczynie, a także fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka. Natomiast w Gminie Żyraków usłyszeli o finansowaniu remontów zabytków przy wsparciu funduszy zewnętrznych oraz zwiedzili Dworki w Żyrakowie i Straszęcinie.

Na dzień 16 maja została zaplanowana wizyta w Gminie Jodłowa. Przedstawiciele władz Ukrainy z Obwodu Czernihowskiego przywitani zostali przez Wójta Gminy Jodłowa Roberta Muchę, zastępcę Wójta Panią Dorotę Krzyżak oraz Pana Romana Warzechę, Przewodniczącego Rady Gminy. Celem wizyty było pokazanie w jaki sposób Gmina pozyskuje środki i jakie projekty zostały z nich zrealizowane.

Wspólnie spędzony czas, tj. ok. 3 godzinny,  pozwolił na pokazanie tylko inwestycji znajdujących się w centrum Jodłowej. Spacer rozpoczął się od pokazania Ośrodka Zdrowia, Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa, przebudowy rynku oraz placu zabaw. Wójt, Robert Mucha opowiedział o termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i szkół. Wszyscy wspólnie dotarli do budynku Gminy, gdzie po dołączeniu Sekretarza oraz Skarbnika Gminy prowadzono rozmowy o działaniu struktury w gminach, miastach i powiatach. Goście byli bardzo zainteresowani, zadawali dużo pytań, na które urzędnicy Gminy Jodłowa starali się wyczerpująco odpowiadać. Tam też Wójt oraz przedstawiciel Obwodu Czernihowskiego udzielili wywiadu dla telewizji ITV Południe  i Dębica TV. Z budynku Gminy nastąpiło przejście do zabytkowego kościoła, gdzie na przybyłych czekał Proboszcz Parafii Jodłowa Zenon Tomasiak, który pokrótce przedstawił jego historię. Zabrał też gości do Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Stamtąd udano się do Niepublicznego Przedszkola Zakątek Malucha, Szkół LO oraz SP nr 1. Samorządowcom z Ukrainy pokazane również zostały nowoczesne pracownie komputerowe, sala gimnastyczna, siłownia, a także wymiennikownia i  kotłownie, w których zamontowane zostały pompy gazowo - absorpcyjne ciepła. Wójt Robert Mucha zapoznał przybyłych z zasadami działania pomp oraz przedstawił jakie będą oszczędności z nimi związane w przyszłości. Ostatnim punktem spaceru po ziemiach Jodłowskich był budynek OSP Jodłowa, gdzie Prezes OSP Roman Grębski pokazał samochody Straży Pożarnej oraz tworzący wyposażenie sprzęt strażacki, wart kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Przedstawiciele Ukrainy dziękując za możliwość wizyty w naszej Gminie i zobaczenia na własne oczy tak wielu pięknych inwestycji, nie ukrywali zachwytu oraz przyznali, że mają nadzieję, iż zrealizują część pomysłów u siebie, na Ukrainie.

Goście w tym samym dniu zaproszeni byli także przez Gminę Brzostek, gdzie zapoznali się z realizacją lokalnych inicjatyw i zwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy. Odwiedzili też Gminę  Szerzyny, w której spotkali się z pracownikami merytorycznymi i byli z wizytą w Remizie OSP, a także w oczyszczalni ścieków z instalacją fotowoltaiczną.

 Ostatnim punktem przygotowanym dla gości z Ukrainy był wyjazd do Krakowa. Po zwiedzeniu pięknego miasta i powrocie do  Jodłowego Dworu odbyło się spotkanie pożegnalne, na którym miało miejsce podsumowanie wizyty studyjnej. Wieczór umiliła Kapela Jodłowianie, która bardzo się wszystkim podobała.  

Galeria zdjęć

Relację z wizyty studyjnej w Jodłowej można obejrzeć na stronie telewizji TV Południe - link poniżej

http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Gmine-Jodlowa-odwiedzila-delegacja-z-Obwodu-Czernihowskiego,4920/