Dzień Samorządu Terytorialnego jest polskim świętem obchodzonym corocznie 27 maja. Zostało ono uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku. Dzień ten jest upamiętnieniem pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 roku.
 
Oprócz życzeń Wójta Gminy Jodłowa Roberta Muchy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Romana Warzechy, przekazujemy te przesłane przez Panią Katarzynę Skowrońską Poseł na Sejm Rzeczypospolitej i Panią Elżbietę Łukacijewską Poseł do Parlamentu Europejskiego.