baner glowny pracodawca 1900x1080 01

Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych realizują kampanię informacyjno-edukacyjną „Pracuję legalnie”
i zapraszają do skorzystania z telefonicznego dyżuru eksperckiego.

 

 

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia,
której realizacja planowana jest na lata 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników
z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza UE).

Celem kampanii jest zatem propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w „szarej strefie”. Istotne jest, aby uświadomić pracującym korzyści z wykonywania „pracy legalnie” oraz zagrożenia, które wynikają z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie. Zadaniem projektu jest również piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z  naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Więcej informacji o kampanii oraz przysługujących uprawnieniach wynikających z prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych znaleźć można na stronach:

http://www.prawawpracy.pl

http://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-pracuje-legalnie

Eksperci PIP i ZUS będą odpowiadali na pytania dotyczące podejmowania zatrudnienia oraz zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
w czwartek (26 lipca ) w godzinach 10-12 pod numerem telefonu: 13 43 687 21 wew. 540.

baner glowny pracownik 1900x1080 01

Grafika 1

LOGO DYŻUR

LOGO PIP ZUS