Nr konta do wpłat podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych:

 BS Dębica O/Jodłowa    

02 9475 1013 0000 0101 2000 0030