Dnia 15 grudnia 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej odbyła się prelekcja pt. „Karpackie Parki Krajobrazowe w systemie ochrony przyrody” zorganizowana przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Jodłowej wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Uczestniczyły w niej uczniowie z klas I – III ze SP nr 1 w Jodłowej wraz z nauczycielami. Dzieci dowiedziały się o osobliwościach przyrodniczych takich parków jak: Czarnorzecko – Strzyżowski, Ciśniańsko – Wetliński, Doliny Sanu, Jaśliski oraz Pasma Brzanki, na którego terenie znajduje się gmina Jodłowa.

Na zakończenie pracownicy ZKPK w Krośnie wręczyli nagrody i pamiątkowe dyplomy uczestnikom konkursu ekologicznego „Moja Kartka Świąteczna – Boże Narodzenie 2015”. Wśród osób wyróżnionych w konkursie znalazła się Wiktoria Rzońca z klasy II. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie to członkowie kółka plastycznego przy GCKiCz w Jodłowej.