W dniu 10.02.2015 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Jodłowej odbyło się szkolenie dla dorosłych na temat Obszarów Natura 2000.

 

 

Zajęcia poprowadziła Pani Barbara Antosyk – pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Tematami poruszanymi podczas szkolenia były:

 - Natura 2000 – definicja, cel tworzenia, podstawa prawna,

- Typy Obszarów Natura 2000 i sposoby ich wyznaczania,

- Zarządzanie siecią – oceny oddziaływania na środowisko i ocena oddziaływania na Obszary Natura 2000, Plany Zadań Ochronnych i Plany Ochrony,

- „Wisłoka z dopływami” – opis obszaru, walory przyrodnicze – przedmioty ochrony, cel ochrony.