Dnia 15 października 2014 r. grupa dzieci ze SP nr 2 w Jodłowej uczestniczyła w wycieczce ekologicznej do Ciężkowic.

Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków. Najważniejszą część ekspozycji muzeum stanowi około 200 gatunków ptaków prezentowanych w ułożeniu grup systematycznych. Wśród rzadkich gatunków znajduje się ponad 20 z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, w tym gatunki wymarłe. Kolekcja entomologiczna liczy ok. pół tysiąca owadów, głównie motyle – 300 sztuk. Liczne trofea łowieckie i dermoplasty (pełnoplastyczne preparaty przyrodnicze) ssaków, ponad 100 modeli roślin naczyniowych, a także skamieniałości i stanowiska interaktywne wzbogacają zbiory muzeum. Uczestnicy wycieczki wysłuchali również prelekcji o życiu wybranych zwierząt występujących na Pogórzu Ciężkowickim.

Kolejnym etapem wycieczki był spacer po rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto. Rezerwat rozciąga się od dna doliny Białej po szczyt wzgórza Skała (367 m n.p.m.) i składa się z czterech enklaw. Wśród lasu mieszanego – rozrzucona jest grupa skałek dużych rozmiarów, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowców i zlepieńców ciężkowickich, fantazyjnie ukształtowanych wskutek procesów erozji. Jest to tzw. skalne miasto. Są wśród nich ambony, maczugi  i grzyby skalne. Nadane nazwy odpowiadają ich kształtom, np. "Maczuga", "Piramida", inne to m.in.: "Baszta", "Borsuk", "Grunwald" (z niewielką jaskinią szczelinową i tablicą pamiątkową wmurowaną w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem), "Ratusz" i "Czarownica". W pobliżu jest niewielki wodospad. Formacje skalne nadal podlegają wietrzeniu mechanicznemu i chemicznemu i nabierają nowych kształtów. W rezerwacie najliczniej występuje sosna z dębem szypułkowym i bezszypułkowym, w domieszce rośnie lipa drobnolistna, grab i jodła. Z gatunków chronionych roślin występują m.in.: podkolan biały, storczyk plamisty i szerokolistny, widłak wroniec, jałowcowatyi goździsty. Stwierdzono występowanie porostów m.in. wzorzec geograficzny i kruszownica szorstka. Jaskinie w rezerwacie są wykorzystywane jako schrony przez nietoperze - przebywa tu nocek duży i podkowiec mały.

Na zakończenie każdy z uczestników posilił się pyszną kiełbaską z grilla, aby w pełni nowych sił i w dobrych humorach wrócić do domu.

Zobacz zdjęcia ...