Centrum Edukacji Ekologicznej w Jodłowej zorganizowało zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej ze wskazaniem na upowszechnienie znajdującego się na obszarze gminy Jodłowa Obszaru Natura 2000.

Zajęcia w których udział wzięli uczniowie SP nr 2 w Jodłowej poprowadziła Pani Stanisława Dudek – nauczyciel przyrody w tamtejszej szkole. Głównym tematem zajęć były charakterystyka Obszarów Natura 2000 jako jednej z form ochrony przyrody. Uczestnicy zajęć zapoznali się siecią Obszarów Natura 2000 występującymi na terenie Polski, jak i na terenie innych krajów Unii Europejskiej. W sposób szczególny zwrócono uwagę na obszar chroniony na terenie gminy Jodłowa, a mianowicie „Wisłoka z dopływami” jako specjalny obszar ochrony siedlisk. Obszar ten został przez prowadzącą scharakteryzowany, jak również zwrócono uwagę na zagrożenia występujące na wskazanym terenie.