W dniu 23.10.2014 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Jodłowej odbyły się zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej ze wskazaniem na upowszechnienie wiedzy o istniejącym na terenie gminy Jodłowa Parku Krajobrazowym.

Zajęcia w których udział wzięli uczniowie tutejszego gimnazjum poprowadziła Pani Patrycja Łabuz – Walczak – starszy specjalista ds. edukacji w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Głównym tematem zajęć były Walory Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki w granicach, którego leży również gmina Jodłowa. Uczestnicy zajęć zapoznali się z położeniem parku, z istniejącymi na terenie parku: rezerwatami przyrody, obszarami Natura 2000, porastającymi park zespołami roślinnymi oraz fauną i florą. Podczas zajęć prowadząca wyzwalała właściwe postawy wobec przyrody oraz uwrażliwiała na główne przyczyny degradacji środowiska.