ZASADY WŁAŚCIWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

WOREK NIEBIESKI „Papier”

(opakowania z papieru i tektury)

WRZUCAMY: gazety, czasopisma, worki papierowe, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, papier biurowy i pakowy, pudełka kartonowe, tektura, katalogi, ścinki drukarskie itp.

NIE WRZUCAMY: lakierowanego lub foliowanowego papieru z folderów reklamowych, tapet, kalek, papieru termicznego, zatłuszczonego lub brudnego papieru, artykułów i papierów higienicznych

 

WOREK ŻÓŁTY „Metale i Tworzywa sztuczne”

(opakowania z tworzyw sztucznych i metale)

WRZUCAMY: butelki plastikowe typu PET, puste butelki po kosmetykach, środkach czystości, chemii gospodarczej, olejach spożywczych; plastikowe opakowania po żywności, folie i torebki z tworzyw sztucznych, reklamówki, zakrętki; opakowania stalowe i aluminiowe tj.: puszki po napojach, puszki po konserwach, kapsle, drobny złom; pudełka kartonowe po sokach, mleku

NIE WRZUCAMY: opakowań po lekach, opakowań i butelek po olejach, smarach, płynach do chłodnic, puszek i pojemnikach po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, zabawek, sprzętu AGD, styropianu, opakowań po aerozolach, baterii

WOREK ZIELONY „Szkło kolorowe”

WOREK BIAŁY „szkło bezbarwne”

(opakowania szklane)

WRZUCAMY: niepotłuczone: puste butelki po napojach i żywności, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach, szklane wazony

NIE WRZUCAMY: szyb, luster, szyb samochodowych, kryształów, naczyń żaroodpornych, ceramiki i porcelany, żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością

WOREK SZARY „Popiół”

(popiół)

WRZUCAMY: czysty, zimny popiół z kotłowni domowych pozbawiony metalowych części np. gwoździ

WOREK BRĄZOWY „Bio”

(odpady biodegradowalne)

WRZUCAMY: skoszoną trawę, chwasty, drobne gałęzie, owoce, warzywa, liście, kwiaty, skorupki jajek, fusy po kawie lub herbacie, resztki żywności, popiół drzewny, reklamówki ulegające biodegradacji

NIE WRZUCAMY: pampersów, płynnych odpadów kuchennych, odpadów higienicznych, mięsa, kości

 

WOREK CZARNY „Zmieszane odpady komunalne”

(odpady zmieszane)

WRZUCAMY: wszystko czego nie możemy wrzucić do pozostałych selektywnie zbieranych worków, np.: odzież, tekstylia, torby, zabrudzone opakowania

NIE WRZUCAMY: odpadów niebezpiecznych np. lekarstw, farb, olejów, smarów, środków chwasto- i owadobójczych, odpadów gabarytowych

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH W ROKU 2018

DEZAKO sp. z o.o. ul. Kościuszki 30 39-200 Dębica tel.: 14 670 40 09 www.dezako.pl

GMINA JODŁOWA

MIEJSCOWOŚĆ

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Dębowa,Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze,

Jodłowa Dolna:Maślakowice, Przymiarki, Buczyna

12

9

13

11

15

13

 

Jodłowa Górna, Jodłowa Dolna (pozostała część),Wisowa

26

30

27

25

29

27

Prosimy o wystawianie worków do godz. 7:00 do drogi przejazdu samochodu. Worki muszą być pełne i zawiązane.

Dodatkowo przy wywozie WRZEŚNIOWYM odbierane będą odpady wielkogabarytowe: ZUŻYTE OPONY, ARMATURA ŁAZIENKOWA, WYKŁADZINY, DYWANY, SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ W CAŁOŚCI)