Gmina to wspólnota samorządowa, która wykonuje zadania własne oraz zlecone , służące  zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Organami gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy,pochodzący z wyborów powszechnych.