16marca 2011 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Jodłowej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”


 

Turniej ten ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru lub miejscowego zagrożenia, posługiwania się sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Konkurs ten cieszy się dużą popularnością. W tym roku w konkursie wzięło udział 20 uczniów w trzech kategoriach wiekowych.

Zwycięzcami okazali się:

w I grupie wiekowej ( szkoła podstawowa)

  • 1 miejsce Dominik Pyznarski,
  • 2 miejsce Piotr Bawiec,
  • 3 miejsce Mateusz Górski,

w II grupie wiekowej (gimnazja):

  • 1 miejsce Tomasz Pacana,
  • 2 miejsce Maciej Kita,
  • 3 miejsce Michał Wal 


w III grupie wiekowej:

  • 1 miejsce Bartłomiej Ćwikła,
  • 2 miejsce Sylwia Kłusek,
  • 3 miejsce Mateusz Dzierwa.

Osoby zajmujące pierwsze i drugie miejsca z każdej grupy wiekowej będą reprezentowały Gminę Jodłowa na szczeblu powiatowym.Laureaci, a także pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wartościowe nagrody książkowe w zależności od stopnia zajętego miejsca.


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.