Stan środowiska naturalnego i estetyka naszego otoczenia jest dla nas celem priorytetowym. Jego wygląd świadczy o naszej kulturze i zaangażowaniu mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej. W związku z tym należy pamiętać, aby odpady pochodzące z gospodarstw domowych nie trafiały na brzegi potoków czy do zagajników i nie przyczyniały się do tworzenia dzikich wysypisk lecz aby trafiały na składowisko odpadów w Jodłowej. Niech będzie to dobrym świadectwem dbania o florę i faunę środowiska przez mieszkańców gminy Jodłowa. W związku z powyższym z dniem 1 lipca 1997r. został utworzony Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej, który przejął wszystkie obowiązki w tym związane.GZGK Jodłowa prowadzi działalność w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami, eksploatację wysypiska odpadów, sortowni oraz oczyszczalni ścieków w Jodłowej.
 
WYSYPISKO ODPADÓW W JODŁOWEJ
W kwietniu 2008 r. rozpoczęto rekultywację II kwatery wysypiska odpadów w Jodłowej a jednocześnie rozpoczęto składowanie  odpadów w pierwszej czaszy wysypiska. Rekultywację prowadzi