KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DZWONOWEJ

altStowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej zostało założone 8 listopada 2007 roku. Stowarzyszenie to ma głównie na celu obronę praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej  kobiet wiejskich oraz ich rodzin.

Czytaj więcej...