Rada Gminy Jodłowa - KADENCJA 2014-2018

 

1. Warzecha Roman - Przewodniczący Rady Gminy Jodłowa

2. Domański Kazimierz – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa

3. Grygiel Wanda

4. Jasica Marek

5. Kaczka Zofia

6. Kastarenda Bożena

7. Kos Andrzej

8. Kos Danuta

9. Latocha Łukasz

10. Leja Marek  

11. Łępa Elżbieta

12. Nawracaj Józef

13. Pacana Ryszard

14. Warzecha Wiesław

15. Zima Jerzy