Wójt Gminy Jodłowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa zostały wywieszone na okres 21 dni od dnia 24 listopada do dnia 14 grudnia br. wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, obejmujące lokale użytkowe znajdujące się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej:

  1. Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 185,16 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku przeznaczony na działalność leczniczą w zakresie lekarskich świadczeń zdrowotnych,
  2. Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 42,82 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku przeznaczony na działalność leczniczą w zakresie praktyki pielęgniarskiej,
  3. Lokal użytkowy o powierzchni 15,36 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku przeznaczony na świadczenie usług stomatologicznych.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Jodłowa

                                                                                                            Robert Mucha

Rozstrzygnięto konkurs na Napiękniejszy Zielnik. Do konkursu zgłoszono 19 zielników wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 73

Nazwa biura :IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Kierownik GZGK Jodłowa informuje o sprzedaży samochodu ciężarowego marki JELCZ 317W

 

Zapraszamy na koncert "Dotknij tradycji"

 

Ostrzeżenie metorologiczne nr 107