Wykaz placówek oświatowych oraz liczba uczniów w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2008/2009.

Na terenie gminy Jodłowa jest pięć szkół podstawowych, gimnazjum a także jako w jednej z nielicznych  wsi w Polsce posiada szkołę średnią. Jej początek sięga czasów okupacji i tajnego nauczania, którego jednym z organizatorów był Czesław Wojewoda.


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W JODŁOWEJ

Pewnej daty powstania Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej ustalić nie można, ale należy przyjąć, że działała już w XV w., skoro w aktach uniwersyteckich w Krakowie spotykamy w 1487 studenta Leonardusa Stephana Jodlovia. W roku 1852 ówczesny proboszcz Jodłowej ks. Jan Kolbuszewski postanowił utworzyć szkołę przy pomocy Rządu przekazując na ten cel nowy budynek koło szpitala. Historia obecnej szkoły w Jodłowej Dolnej sięga początku XX w., kiedy to 23 września 1905 r. odbyło się poświęcenie nowego budynku z pięcioma salami przeznaczonymi do nauki. Budynek ten istnieje do dziś i jest częścią Zespołu Szkół Nr 1. Był on dwukrotnie rozbudowywany aż do stanu obecnego.

W skład Zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Blachnickiego oraz
Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Liczba uczniów w Zespole Szkół nr 1 w Jodłowej - rok szkolny 2008/2009:

 SzkołaLiczba oddziałów  Liczba uczniów
 Szkoła Podstawowa

 8

 160

 Gimnazjum

 10

 218

 Razem:

 18

 378

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JODŁOWEJ

 
Jodłowa jest jedną z nielicznych wsi w Polsce, które mogą się poszczycić posiadaniem szkoły średniej. Jej początek sięga jeszcze czasów okupacji i tajnego nauczania, którego jednym z organizatorów był Czesław Wojewoda. Na bazie zorganizowanego w Lubczy Gimnazjum, dla którego nie było tam warunków, utworzono w 1945 Liceum Ogólnokształcące w Jodłowej, szkołę, która otworzyła szansę awansu społecznego setkom młodzieży wiejskiej. Obecnie placówka mieści się w budynku, który został oddany do użytku w 1969 roku. W chwili obecnej szkoła działa w formie Zespołu, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące - 3 lata nauki.  Przedmioty w zakresie rozszerzonym do wyboru: historia, geografia lub informatyka, matematyka.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - cykl 3-letni ? od roku szkolnego 2009/2010

Zawody:

 ? Mechanik pojazdów samochodowych
 ? Blacharz samochodowy
 ? Elektromechanik pojazdów samochodowych
 ? Piekarz
 ? Cukiernik
 ? Rzeźnik - wędliniarz
 ? Murarz
 ? Fryzjer
 ? Krawiec
 ? Elektryk
 ? Elektromechanik
 ? Monter - elektronik
 ? Ślusarz
 ? Operator obrabiarek skrawających
 ? Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 ? Stolarz
 ? Tapicer

Liceum Uzupełniające - 2 lata nauki w formie wieczorowej.
 
Szkoła Policealna dla Dorosłych - TECHNIK INFORMATYK - 3 dni w tygodniu(forma nauki wieczorowa).

Liczba uczniów w Zespole Szkół w Jodłowej (Dolnej):

 Szkoła Liczba oddziałów Liczba uczniów
 Liceum Ogólnokształcące

 4

 87

 Szkoła Policealna dla Dorosłych

 2

 60

 Razem: 

 6

 147

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. M. KONOPNICKIEJ W JODŁOWEJ

 

Początki szkoły w Jodłowej Górnej sięgają początków XX wieku, kiedy to w 1909 otworzono nadetatową szkołę w Nagórzu. W 1933 roku oddano nowy drewniany budynek szkoły z czterema salami. Budynek ten służył dzieciom do 1997, kiedy to 3 czerwca oddano do użytku nowy budynek, a szkole nadano imięMarii Konopnickiej 

Liczba uczniów w szkole w Jodłowej Górnej ? rok szkolny 2008/2009:

 Oddział

 Liczba uczniów

 0

        16

1-6

        77
 Razem        93

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W JODŁOWEJ

Szkoła Podstawowa Nr 3 (na Wisowej) została utworzona w 1937 roku jako szkoła filialna szkoły w Jodłowej Górnej. Przez pierwszy rok nauka była prowadzona wynajmowanej sali. Dopiero od września 1938 roku nauka odbywała się w nowym budynku z trzema salami lekcyjnymi. Drzewo na ten budynek pochodziło z rozebranej karczmy żydowskiej. Szkoła ta przetrwała do połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedyto w 1995 oddano roku nowy budynek szkoły, który służy wisowskim dzieciom do dziś. 

Liczba uczniów w szkole w Jodłowej Wisowej:

 Oddział Liczba uczniów

 0

4

1-6

41
 Razem45

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PARTYZANTÓW AK W DĘBOWEJ

 
Szkoła w Dębowej powstała w1909, kiedy to oddano do użytku nowo wybudowany budynek z cegły w którym mieściła się jedna sala lekcyjna oraz mieszkanie dla nauczyciela. Szkoła powstała dzięki staraniom Wójta Dębowej Franciszka Studniarza. W związku z brakiem miejsca , w1947 roku oddano nowy budynek, w którym mieściło się dwie sale lekcyjne. Budynek był wykonany z gliny. Obydwa budynki służyły miejscowej społeczności do początków lat dziewięćdziesiątych, kiedy to wybudowany nowy budynek i oddano go do użytku 1-ego września 1994. W tym dniu w nowej szkole w Dębowej odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1994/95. Cztery lata później szkole nadano imię Partyzantów Armii

Krajowej.

Liczba uczniów w szkole w Dębowej:

 Oddział Liczba uczniów

 0

9

1-6

38
 Razem47

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBORZYNIE
 

Szkoła w Dęborzynie powstała w 1906 roku staraniem mieszkańców Dęborzyna i Zagórza na kawałku dworskiego ogrodu. W pierwszym roku do szkoły uczęszczało ponad 90 dzieci. W 1967 roku oddano do użytku nowy murowany budynek szkoły, który dopiero w 1992 r. został wyposażony w instalację wodno ? kanalizacyjną oraz w centralne ogrzewanie, a w 1994 r. został rozbudowany do stanu obecnego. W roku ubiegłym budynek szkoły przeszedł remont elewacji zewnętrznej, został docieplony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano dach. Szkoła wymaga jeszcze nakładów finansowych w wewnątrz budynku. Obecnie w szkole w Dęborzynie naukę pobiera 61 uczniów z Zagórza, Dzwonowej i Dęborzyna, w oddziale zerowym uczy się 6 dzieci - razem 69 dzieci.

 

Zobacz galerię...