alt

KARPACKA TROJACelem budowy Karpackiej Troi, było stworzenie nowej atrakcji kulturalnej w celu poprawy atrakcyjności kulturowej i turystycznej województwa podkarpackiego oraz ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Projekt zakładał utworzenie w Trzcinicy, gm. Jasło skansenu archeologicznego i kompleksu turystycznego na obszarze ponad 8 ha powierzchni. W jego skład wchodzą tereny grodziska "Wały Królewskie", wpisany do rejestru zabytków oraz obszar u jego podnóża zwany parkiem archeologicznym.

Na grodzisku zostało zrekonstruowanych 9 odcinków wałów obronnych, o łącznej długości 152 m, fragment drogi i brama, dwa domy i wóz z początków epoki brązu oraz brama wczesnośredniowieczna, 4 chaty słowiańskie oraz czynne źródło z X wieku i miejsce ukrycia skarbu. Wybudowane zostały ścieżki i drogi dla zwiedzających. Przygotowano również miejsce na zajęcia oświatowe.

W parku archeologicznym zbudowany został pawilon wystawowy o powierzchni ok. 1800 m2 z salą wystawową, konferencyjną, pomieszczeniem na lekcje muzealne i zajęcia oświatowe, zapleczem administracyjnym, technicznym i obsługującym zwiedzających, pracowniami, magazynem, portiernią. Obiekty są wyposażone w media i potrzebne instalacje oraz wyposażenie.

Zrekonstruowana została wioska kultury Otomani-Füzesabony sprzed 3,5 tys. lat, składająca się z 5 domów oraz wioska słowiańska z IX wieku składająca się z 6 chat. Wszystkie według technologii stosowanej w pradziejach. Przygotowany został plac na festyny oraz parking o pow. 2000 m2, ścieżki, drogi dojazdowe i oczka wodne. Całość jest ogrodzona i dozorowana. Więcej informacji na : http://www.karpackatroja.pl/  


Zobacz galerię zdjęć...